• پست الکترونیک

    info@qeshmsafiran.ir
  • شماره تماس

    09119001550
جولای 23, 2019

پیش‌دبستانی

خانواده‌ی بزرگ پیش دبستانی سرای اندیشه:

کادر اداری:

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 

آقای علیرضا ابراهیمی خانبین    مؤسس مدرسه سرای اندیشه

 

خانم معصومه نورا                   مدیر پیش‌دبستانی سرای اندیشه

 

خانم ایران اشرفی                    معاون پیش‌دبستانی سرای اندیشه

 

خانم مهلا ابراهیمی خانبین         معاون اجرایی پیش‌دبستانی سرای اندیشه

کادر آموزشی:

به ترتیب از سمت راست به چپ:

 

خانم سیده مدینه سیدپور       مربی

 

خانم هدیه کرمی                  مربی

 

خانم عهدیه زاهدنیا              مربی

 

خانم فاطمه محسنی زاده       مربی

اعضای انجمن اولیا و مربیان:

معصومه نورا

مدیر آموزشگاه

ایران اشرفی

معاون آموزشگاه

هدیه کریمی

نماینده معلمان

رئیس انجمن اولیا و مربیان

نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان

منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان

example-image