• پست الکترونیک

    info@qeshmsafiran.ir
  • شماره تماس

    09119001550
نوامبر 23, 2018

انجمن اوليا و مربيان

بدون تردید انجمن اولیا و مربیان نقش بسیار مهم و بدیعی در پیشبرد اهداف، نظام تعلیم و تربیت دارد. همراهی نهاد خانواده و مدرسه سبب می‌شود که تلاش‌ها، توانمندی‌ها، تخصص‌ها و ظرفیت‌های مشترک هر دو حوزه در کنار هم در خدمت آموزش و پرورش دانش‌آموزان قرار گیرد.
انجمن اولیا و مربیان کارآمد با ایفای نقش برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت خود در امور آموزش و پرورشی مدرسه، سبب بهبود فرایندها شده و در نهایت ارتقای کمی و کیفی به دست می‌آید.
 

نجمن اولیا و مربیان خلاق:

  •  
  • به انجمنی اتلاق می‌شود که علاوه بر تلاش و کوشش برای انجام ماموریت‌ها و تحقق اهداف انجمن مدرسه، ایده‌ها و فعالیت‌های بدیع و جدیدی ارائه یا اجرا نموده باشد به گونه‌ای که به صورت کارآمدی اهداف آموزشی و پرورشی، فرهنگی و عمرانی مدرسه را تحت تاثیر قرار داده باشد.
  •  

*انجمن اولیا مربیان برتر:

 
به انجمن اولیا مربیانی اطلاق می‌شود که بیشتر از ۹۰ درصد امتیازات مربوطه به شاخص‌ها و ارزیابی را کسب نموده و دامنه‌ی امتیاز بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ باشد.
  1. انجمن اولیا و مربیان مدارس همواره به‌عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار مورد توجه بوده و با ایفای نقش موثر فعالیت‌های هدفمند، همانا ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان را فراهم می‌نماید.
  2. در ضمن به‌عنوان یکی از ارکان مهم اداره مدرسه (انجمن اولیا و مربیان – شورای معلمین مدرسه) به حساب می‌آید که از حضور نماینده اولیا در ترکیب شورای مدرسه می‌توان به اهمیت و نقش انجمن اولیا در ارکان مدرسه پی برد.
example-image